.
X    

Automatické řízení ventilátoru


Popis

Schéma zapojení
Schéma zapojení (klikněte pro plné rozlišení)

Tento obvod byl původně navržený pro řízení ventilátoru podle teploty v osciloskopu Hantek DSO5102P (ten je také popsaný na těchto stránkách) po poškození původního ventilátoru. Udržení přibližně konstantní teploty uvnitř osciloskopu výrazně omezilo vliv okolní teploty na offset i hluk. Samozřejmě lze použít i pro jiné účely.

Princip funkce je jednoduchý. Je zde použitá jedna polovina dvojitého operačního zesilovače LM358. Na neinvertující vstup je připojeno napětí, které klesá s rostoucí teplotou (toto napětí je získáváno z odporového děliče složeného z rezistoru R1 a 10 kΩ NTC termistoru připojeného k J1, J2). Tím klesá i napětí na výstupu OZ. Na výstupu OZ je připojen tranzistor Q1 v zapojení sledovače napětí (proudové posílení výstupu operačního zesilovače). Čím více se napětí na výstupu OZ přiblíží k zemi, tím bude menší úbytek napětí na tranzistoru Q1 (BD140) a tudíž větší úbytek na ventilátoru. Rezistor R7 nastavuje minimální rychlost (řádově desítky až stovky Ω dle použitého ventilátoru). Lze ho vynechat či použít Zenerovu diodu v závěrném směru. Teplota, při které se ventilátor začne roztáčet, se nastavuje trimrem RV1. Rezistory R4, R5 určují zisk zesilovače. Čím je vyšší poměr R5:R4, tím je zesílení větší a určitá změna teploty povede k vyšší změně napětí na ventilátoru. Příliš vysoký poměr může vést k nestabilitě. Kondenzátor C3 zde slouží pro filtraci/blokování, měl by být umístěn blízko U1. kondenzátory C1, C2 slouží pro potlačení signálů s vyššími frekvencemi. Všechny kondenzátory jsou keramické či foliové. Lze ještě přidat elektrolytický kondenzátor (řádově desítky µF) paralelně k C3.

Obvod byl realizovaný na jednostranné desce plošných spojů, byla použita kombinace SMD a THT součástek. KiCad projekt je ke stažení zde.


Fotky

Deska umístěná v osciloskopu. Kromě řízení ventilátoru byl přidán i improvizovaný vzduchovod.
Deska umístěná v osciloskopu. Kromě řízení ventilátoru byl přidán i improvizovaný vzduchovod. (klikněte pro plné rozlišení)


 


 
Reklama (od webhostingu):