.
X    

Spínaný proudový zdroj pro LED


Tento obvod jsem stavěl již před dost dlouhou dobou pro napájení 1W LED diod a od ideálu má daleko. Proudová regulace je poměrně nepřesná a účinnost není moc vysoká (ale je vyšší, než u lineárního regulátoru), ale obvod je jednoduchý a obsahuje levné, standardní, běžně dostupné součástky.


Popis

Schéma
Schéma (klikněte pro plné rozlišení)

Srdcem obvodu je integrovaný obvod MC34063 (U1). Pracuje zde jako snižující měnič. Je zde málo externích součástek. Je zde několik kondenzátorů, C1 a C4 pro filtraci/VF blokaci, C2 opět jako blokovací (musí být blízko U1) a C3 pro nastavení provozní frekvence, která se pohybuje v desítkách kHz. Rezistory R2 a R3 jsou zde pro snímání proudu, R2 je určen pouze pro ochranu (limit proudu spínačem) a R3 určuje proud přes zátěž. Napětí na něm je přímo úměrné proudu. Pokud se dosáhne snímacího napětí U1, tak se sníží střída a tedy se sníží výstupní napětí a proud. Protože MC34063 má toto napětí 1,25 V, což je hodně, jsou zde součástky Q1 a R1, které ho sníží na cca 0,7 V, za cenu nižší přesnosti a teplotní stability. Pokud má R3 1,8 ohmu, proud zátěží je cca 380 mA, což je dost (běžné bílé, modré, UV a zelené 1W LED mají jmenovitý proud 350 mA, červené, žluté a IR mají běžně kolem 400 mA). Toto jde vyřešit zvýšením odporu na cca 2,2Ω


Závěr

Účinnost je někde okolo 70% s jednou LED a 12 V vstupem. I přes to, že je o hodně vyšší než u lineárního regulátoru, je relativně nízká. Velká ztráta je na snímacím odporu. S větším počtem LED v sérii se účinnost o něco zvýší.


 


 
Reklama (od webhostingu):