.
X    

SSTC IV. - Mini polovodičový Teslův transformátor


POZOR! Toto zařízení generuje vysoké napětí a silné elektromagnetické pole. Nikdy by němělo být provozováno bez stínění. Vysokofrekvenční vysokonapěťový výstup by neměl zdravého člověka zabít či způsobit závažnou zdravotní újmu, může ale popálit. Pro osoby s kardiostimulátorem může mít fatální následky. Zříkám se veškeré zodpovědnosti za jakékoliv následky stavby tohoto zařízení. Vše je BEZ ZÁRUKY A NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.


Hotové zařízení, 24V napájení
Hotové zařízení, 24V napájení (klikněte pro plné rozlišení)

Toto je malý, nízkým napětím napájený, přenosný Teslův transformátor.


Parametry:

  • Napájení: 12 až 24 V
  • Rozměry: elektronika 4x4x2 cm, průměr sekundáru 3,2 cm, výška sekundáru ~5,5 cm (drát 0,1 mm)
  • Rezonanční frekvence: někde okolo 2 MHz
  • Režim provozu: přerušovaný


Popis

Schéma
Schéma (klikněte pro plné rozlišení)

Toto schéma je částečně založeno na Skoriho Teslově transformátoru "Mini Tesla" (použil jsem velice podobnou výkonovou část).

Použil jsem jinou přerušovací část. Zde jsem použil mikrořadič ATtiny13. Funkce přerušovače (regulace přeskoků za vteřinu) je implementována softwarově. Pro použití připojte k pinům 4, 3, 2 konektoru J1 potenciometr a spojte piny 2 a 1. V "nejnižší" pozici zůstane výkonová část vypnutá. Pro použití externího přerušovače použijte piny 3 (vstup) a 2 (zem), zbytek zůstane nezapojen. Pro externí vstup je zde limitace střídy, tu lze vypnout nahrazením C5 zkratem. Mikrořadič je zabalen v Cu fólii spojené s pinem 4 (měl jsem problémy s rušením, toto pomohlo, spolu se zapojením 220 µF kondenzátoru mezi +5V a GND a zapojením 100 nF kondenzátoru těsně na piny ATTiny (mezi Cu fólii a pin 8). Firmware je ke stažení na konci stránky.

Ve výkonové části jsem použil MOSFETy IRFZ44N (IRLZ44N při dřívějších pokusech). Měly by být na chladiči. Primár má dva závity (1+1 s odbočkou ve středu). Použil jsem 16-žilový plochý kabel, 8+8 žil paralelně s prokládáním (1-2, 2-3, 1-2...). Pokud obvod odmítá oscilovat, je potřeba pravděpodobně přehodit vodiče primáru (1, 3) a/nebo nastavit trimr RV1. Obvod je samokmitající a využívá sekundární zpětnou vazbu.

GDT (T1, trafo pro buzení gate MOSFETů) je navinuto na malém feritu, má cca 20:20 závitů (poměr 1:1), pokud si dobře pamatuji. Kondenzátor C12 je vhodné naladit pro maximální výboje (zde fungovaly nejlépe 2 kondenzátory 1 nF paralelně), obvod funguje i bez něj, ale ne tak dobře.

RV1 (trimr pro nastavení startovacího předpětí) musí být nastaven tak, aby obvod startoval správně. Při nastavování je vhodné začít od nejnižšího napětí. Špatná pozice může způsobit problémy (obvod nebude startovat vůbec (nebo pouze občas), při použití externího audio přerušovače budou odříznuty vyšší tóny nebo dojde k destrukci MOSFETů.

Mezi cívkami a elektronikou je prázdný kus kuprextitu pro odrušení.

Při rozběhávání tohoto Teslova transformátoru jsem měl nějaké problémy, které vedly k fyzickým úpravám plošného spoje po vyleptání, abych dosáhl správné funkčnosti. Návrh DPS tedy nezveřejňuji. Tento návrh obecně není perfektní a může vyžadovat úpravy.

Zde je video z provozu.


Fotky

Celé zařízení
Celé zařízení (klikněte pro plné rozlišení)

Ve srovnání s rukou
Ve srovnání s rukou (klikněte pro plné rozlišení)

Ze strany
Ze strany (klikněte pro plné rozlišení)

Ke stažení

Firmware - ZIP archiv obsahující HEX a ASM soubory. V ASM souboru jsou v komentáři další informace (fusebity)...

 


 
Reklama (od webhostingu):