.
X    

Miniaturní budič VN transformátorů


POZOR! Experimenty s vysokým napětím jsou nebezpečné. Neberu žádnou zodpovědnost za jakékoliv následky (zranění, legální problémy či cokoliv jiného) stavby tohoto zařízení. Vše je BEZ ZÁRUKY A NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.


Popis

Jedná se o malý budič vysokonapěťových transformátorů. Původně byl navržen pro použití v malém jiskřišťovém Teslovu transformátoru.

Schéma zapojení
Schéma zapojení (klikněte pro plné rozlišení)

Tento obvod je založen na časovači NE555. Dioda D1 umožňuje nezávislé nastavení času vypnutí a času zapnutí. Frekvenční rozsah je dán součástkami RV1, RV2, R1, R2, C1. Napájení pro integrovaný obvod NE555 je filtrováno pomocí D3, C3, C4, L1. MOSFET Q2 je buzen pomocí obvodu ze součástek R3, R4, R5, D2, Q1. Tento obvod zajišťuje rychlé vypnutí a pomalejší sepnutí MOSFETu. Samotný MOSFET řídí samotný transformátor. Mezi drain a source MOSFETu je umístěn kondenzátor C6. Při rozepnutí MOSFETu dojde ke tlumeným kmitům (kondenzátor C6 spolu s primárem VN transformátoru tvoří rezonanční obvod). Během prvního půlkmitu toto omezí napětí na MOSFETu (podle velikosti kondenzátoru). Během druhého půlkmitu se část energie vrátí do zdroje/filtračního kondenzátoru C5 a během dalších kmitů nepřesáhne napětí na FETu cca dvojnásobek napájecího. Pro optimální funkčnost a účinnost je vhodné průběhy doladit pomocí osciloskopu (napětí na drainu je vhodné měřit pomocí kvalitní sondy 1:10 nebo 1:100) a ladění trimrů RV1, RV2. Spínání MOSFETu při velkém napětí na drainu zvýší ztráty. Před prvním zapnutím a laděním je vhodné nastavit maximální čas vypnutí (maximální odpor RV1) a minimální čas vypnutí (minimální odpor RV2).

Klikněte zde pro stažení souborů pro KiCad 5.


Fotky

Deska
Deska (klikněte pro plné rozlišení)

Druhá strana desky
Druhá strana desky (klikněte pro plné rozlišení)

Výboj - transformátor z kopírky
Výboj - transformátor z kopírky (klikněte pro plné rozlišení)


 


 
Reklama (od webhostingu):