.
X    

SSTC 2 - miniaturní samokmitající Teslův transformátor


POZOR! Toto zařízení generuje vysoká napětí a silné elektromagnetické pole. Nikdy by němělo být provozováno bez stínění. Vysokofrekvenční vysokonapěťový výstup by neměl zdravého člověka zabít či způsobit nějakou závažnou újmu, může ale popálit. Pro osoby s kardiostimulátorem může mít fatální následky. Neberu žádnou zodpovědnost za jakékoliv následky (zranění, problémy se zákonem či cokoliv jiného) stavby tohoto zařízení. Vše je BEZ ZÁRUKY A NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.


Celé zařízení, vstupní napětí 20 V
Celé zařízení, vstupní napětí 20 V (klikněte pro plné rozlišení)

Jedná se o velmi malý polovodičově buzený Teslův transformátor využívající zapojení velmi podobné známému "Slayer exciteru". Výkon není příliš velký, ale na vytvoření malého výboje/plazmového plamínku a rozsvěcení doutnavek stačí.


Technické parametry

  • Provozní frekvence: okolo 14,2 MHz
  • Napájení: 12 V, s dobrým chlazením až 20 V
  • Proudový odběr: okolo 200-300 mA
  • Délka jiskry/plamínku: okolo 2 mm při 19 V
  • Rozměry sekundární cívky: 10x25 mm, vinuto drátem 0,1 mm.


Zapojení a popis

Schéma zapojení
Schéma zapojení (klikněte pro plné rozlišení)

Vstupní napětí je přivedeno na konektor P1 a vyfiltrováno kondenzátorem C1. Primární cívka je připojena k P2, P3, spodek sekundáru k P4.

Rezistor R1 dodává do báze nějaký malý proud, dostatečný k nastartování oscilací - obvod se rozkmitá díky přechodovým jevům a šumu součástek, dále již kmitá na frekvenci dané rezonanční frekvencí sekundáru - jeho indukčností a (parazitní) kapacitou proti zemi.

Výstupní část obvodu je zapojena ve třídě E, kapacitu kondenzátoru C2 je tedy potřeba doladit pro správnou operaci ve třídě E a jeho hodnota bude blízko hodnotě, která by tvořila s primární cívkou rezonanční obvod rezonující na stejné frekvenci jako sekundární obvod. Používám kapacitu 150 pF. Dále by se měla vyladit i vazba mezi cívkami. Indukčnost cívky L1 není kritická, používám vzduchovou cívku o indukčnosti okolo 8 µH, měla by být podstatně větší, než indukčnost primární cívky.

Sekundární cívku mám zde použitou o velikosti 1x2,5 cm, vinutou drátem 0,1 mm. Cívka má okolo 250 závitů. Kolem jejího spodku je navinuta primární cívka se třemi závity.

Výboje na takto vysokých frekvencích vypadají podobně jako plamínek.

Tranzistor je nutné patřičně chladit!


Fotky

Různé doutnavky
Různé doutnavky (klikněte pro plné rozlišení)

Chladič, zahřívá se relativně dost - ještě to není dokonale vyladěné
Chladič, zahřívá se relativně dost - ještě to není dokonale vyladěné (klikněte pro plné rozlišení)

Celé zařízení ve srovnání s AA baterií
Celé zařízení ve srovnání s AA baterií (klikněte pro plné rozlišení)

 


 
Reklama (od webhostingu):