.
X    

Velmi jednoduchý blikač


Popis

Schéma zapojení
Schéma zapojení (klikněte pro plné rozlišení)

Jedná se o extrémně jednoduchý obvod. Provozní napětí je okolo 15 voltů. Jsou zde pouze 4 součástky - rezistor (R1), kondenzátor (C1), NPN tranzistor (Q1) a LED (D1). Jedná se o poměrně známý obvod a je ho možné dohledat na internetu v mnoha variantách.

Princip funkce je relativně jednoduchý a využívá zajímavé vlastnosti bipolárních tranzistorů. Pokud se napětí mezi kolektorem a emitorem tranzistoru dostane pod určitou zápornou hodnotu, tranzistor se "nedestruktivně" prorazí (poznámka: nedojde typicky k úplnému zničení, dojde ovšem ke snížení jeho zesilovacího činitele, při dlouhodobějším provozu může být tento efekt poměrně značný) a začne vést proud, přestane ho vést, až když se proud dostane pod určitou hodnotu. Tranzistor se zde chová podobně jako diak či podobná součástka. V tomto obvodě po průrazu dojde k vybití kondenzátoru do LED, která blikne. C1 se poté znova nabíjí přes R1, dokud napětí opět nestoupne na určitou hodnotu a tento cyklus se opakuje. Nabíjecí proud je omezen rezistorem R1 - reguluje frekvenci blikání. Proud je dostatečně malý, aby tranzistor mohl přestat vést proud.

Jednoduchý funkční popis - C1 se nabíjí přes R1, jakmile dosáhne napětí dostatečně vysoké hodnoty, Q1 se prorazí/začne vést a proud se začne zvyšovat, C1 se vybije do D1 přes Q1, proud začne klesat, Q1 přestane vést a poté se C1 začne znovu nabíjet.

Tento obvod má obrovskou nevýhodu, funguje pouze s některými tranzistory. Mám dobrou zkušenost s BC547 (BC547A, BC547C), BC337-25 a BD139. Některé tranzistory, jako například C945, zde nefungují vůbec. Výsledek může záležet na typu tranzistoru, výrobci nebo i na individuálním tranzistoru. Tranzistory ze stejné série mají mírně odlišné napětí průrazu. Frekvence blikání je také silně závislá na napájecím napětí. Jedná se spíše o kuriozitu.


Souhrn

Tento obvod je velice jednoduchý. Ale je závislý na oficiálně nezdokumentovaných vlastnostech tranzistoru, takže nemusí fungovat s některými tranzistory a chování je poměrně nepředvídatelné.

Testované tranzistory - pamatujte, že se můžou výstedky lišit dle výrobce či kusu! Tranzistory BC547C, BC547A, BC546B, BC337-16, 2N5551 byly nové a pravděpodobně od výrobce Diotec Semiconductor.

 • BC547C - testovaný, funguje dobře (nové kusy), obvod funguje od cca 12V. Některé staré kusy moc nefungovaly.
 • BC547A - prakticky to samé.
 • BC546B - prakticky to samé.
 • BC550B - také fungoval, jednalo se o vypájený kus.
 • BC337-16 - dle mého testování fungoval, obvod jede od cca 10V. Některým lidem v tomto režimu nefungoval (jiná série/výrobce...)
 • BC337-40 - také funguje, testoval jsem vypájený kus.
 • 2N2222A - nefunguje, LED svítí trvale.
 • 2N3904 - také nefunguje
 • 2N5551 - funguje, ale požaduje vyšší napětí a proud, jinak zůstane LED slabě rozsvícená.
 • BD139-16 - funguje, testoval jsem kusy od 2 různých výrobců (jeden z nich je CDIL).
 • C945 - nefunguje, LED svítí trvale, vypájený kus.

 


 
Reklama (od webhostingu):