.
X    

200 mW laser + konstantní zdroj proudu


Varování! Jedná se o laser třídy 3B. Riziko trvalého poškození očí - používejte ochranné brýle. Vše děláte na vlastní riziko.


Popis

Tento proudový zdroj je poměrně jednoduchý. Je sestavený z diskrétních součástek (bez integrovaných obvodů). Napájí laserovou diodu Mitsubishi ML101U29. Proud lze nastavit potenciometrem.

Schéma
Schéma (klikněte pro plné rozlišení)

Celé zařízení je napájené napětí 5 V. Rezistor R5 slouží pro snímání proudu. Pokud napětí mezi emitorem a bází tranzistoru Q1 překročí cca 0.6 V (při pokojové teplotě), začne se tranzistor otevírat a začne tak vypínat tranzistor Q3, který řídí Q2, čímž se sníží výstupní proud. Proud se nastavuje potenciometrem RV1 a mez se dolaďuje trimrem RV2. Diody D2-D4 mají dohromady napěťový úbytek cca 2 V. Podle nastavení potenciometru bude na R5 úbytek mezi 0 V a cca 0.9 až 1.05 V. Největší problém tohoto obvodu je teplotní stabilita - přibližně 6%/20°C. Celý obvod je sestaven na univerzálním plošném spoji.

Laserová dioda je zabudována do mechanické konstrukce z levného ostřitelného 5 mW laserového modulu, odkud byla odstraněna původní laserová dioda a proudový zdroj. Chladič na fotce je značně předimenzovaný, stačí mnohem menší (to samé platí o chladiči pro Q2). Na ochranu laserové diody je těsně k ní paralelně připojen 1 µF kondenzátor, rezistor a usměrňovací dioda (antiparalelně).

Tento laser je schopný pálit a řezat tenké plasty, zapalovat sirky, atd.


Fotky

Zepředu
Zepředu (klikněte pro plné rozlišení)

Zezadu
Zezadu (klikněte pro plné rozlišení)

Vnitřnosti
Vnitřnosti (klikněte pro plné rozlišení)


 


 
Reklama (od webhostingu):