.
X    

Měnič pro ozdobnou doutnavku


Upozornění - v obvodu je napětí v řádu stovek V. Proud je poměrně nízký a frekvence poměrně vysoká, nicméně pokud se rozhodnete toto zařízení zkonstruovat, činíte tak na vlastní riziko.


Toto je jednoduchý měnič pro ozdobnou doutnavku s 5 V vstupem (např. USB).

Popis

Schéma
Schéma (klikněte pro plné rozlišení)

Tento měnič vzniknul pro napájení ozdobných doutnavek (styl "svíčka" či "plamínek") ze zdrojů s malým napětím. Ačkoliv je na výstupu poměrně velké napětí, frekvence je poměrně vysoká a proud je oproti síti poměrně malý (výstup je oproti síti méně nebezpečný). Zapojení je založené na oscilátoru typu Royer. Primární vinutí transformátoru tvoří s kondenzátorem C3 rezonanční obvod, který určuje pracovní frekvenci naprázdno. Zde použitý transformátor T1 pochází z nějaké kopírky. Indukčnost primáru je cca 600 µH. Primár má odbočku uprostřed. Poměr vinutí (½ primáru:½ primáru:sekundár) je cca 1:1:50. RMS výstupní napětí bez zátěže je cca 2,2*Uin*Nsek/Npri, zde cca 275 V. Kondenzátor C5 (220 pF) slouží pro (reaktivní) omezení výstupního proudu. Příliš nízká hodnota povede k příliš nízkému jasu doutnavky, příliš vysoká hodnota povede k přílišnému zatížení rezonančního obvodu a snížení Q faktoru, což způsobí deformaci průběhů v obvodu a snížení účinnosti (či kompletní výpadek oscilací a případné poškození tranzistorů). Buzení tranzistorů je zajištěno zpětnou vazbou z kolektoru opačného tranzistoru (pomocí součástek R1, R2, C2 pro Q1, případně R3, R4, C2 pro Q2). Tlumivka L1 sloužící pro proudové buzení rezonančního obvodu by měla mít >1 mH. Kondenzátor C1 slouží pro filtraci. Na místě pojistky F1 je zde použitá vratná polymerová pojistka. Jako tranzistory Q1, Q2 jsou zde použité BC817-40, ale měl by jít použít i jiný typ (IC>500 mA, UCE>30 V - např. BC337, BD139, BC639). Pokud bude zesilovací činitel β tranzistorů příliš nízký, je nutné snížit hodnoty rezistorů R1-R4. Celý obvod byl realizován na jednostranné DPS osázené kombinací SMD a THT součástek. Naměřená provozní frekvence byla okolo 20 až 25 kHz.


Fotografie, průběhy

V provozu
V provozu (klikněte pro plné rozlišení)

Komplet, horní strana
Komplet, horní strana (klikněte pro plné rozlišení)

Průběhy na kolektorech tranzistorů bez zátěže
Průběhy na kolektorech tranzistorů bez zátěže (klikněte pro plné rozlišení)

Průběhy na kolektorech tranzistorů s vyšší zátěží
Průběhy na kolektorech tranzistorů s vyšší zátěží (klikněte pro plné rozlišení)


 


 
Reklama (od webhostingu):