.
X    

9 V Ni-MH nabíječka, tester LED


Vše děláte na vlastní riziko.


Toto je jednoduchá nabíječka "9 V" akumulátorů (7,2/8,4 V) napájená z 5 V (USB...). Nabíjí konstantním proudem. Je použitelná i jako tester LED.

Popis

Schéma
Schéma (klikněte pro plné rozlišení)

Obvod se skládá ze zvyšujícího měniče (U1: MC34063AD, kondenzátory C1-C3, rezistory R1-R4, dioda D1, tlumivka L1) a obvodu na regulaci proudu (Q1, Q2 a součástky okolo). Napájení je indikováno červenou LED D2. Je vhodné přidat další ochranu vstupu (transil mezi +5V, GND, pojistku před +5V vstup) a výstupu (18 V Zenerovu mezi piny 1 (A) a 2 (K) dvojdiody D5). Napětí zvyšujícího měniče je nastaveno pomocí R3, R4 (1,25 V na pinu VFB). Obvod proudové regulace také přes D4, R6 ovlivňuje v proudovém módu výstupní napětí měniče pro omezení ztráty na tranzistoru Q2. Aktivita proudového módu je indikována zelenou LED (D6). Výstup je chráněn proti opačné polaritě baterie pomocí D5, F1 (F1 je resetovatelná).

Výstupní proud se nastavuje pomocí R5 (v mA přibližně 650/R5, zde cca 27 mA). Výstupní napětí je cca 13 V bez zátěže a lze snadno zvýšit změnou R3. Dále je pak vhodné chránit pin Vfb, zvýšit max. napětí C3, zvýšit hodnotu rezistorů R6, R7 a použít silnější tranzistor Q2. 30 V by mělo být celkem snadno získatelné.

Prototyp byl zkonstruován na jednostranné desce osázené pomocí SMD součástek.

Účinnost je při Uvýst=10 V pouze okolo 50%. Jedná se spíše o rychlou konstrukci stylu "co dům dal" a může vyžadovat doladění. Zvýšení hodnoty R1 na 1 až 1,5 Ω sníží špičkový proud spínacím tranzistorem uvnitř U1 a tlumivkou L1, čímž se zvýší účinnost a sníží EMI vyzařování.

Prototyp
Prototyp (klikněte pro plné rozlišení)


 


 
Reklama (od webhostingu):